szybki Kontakt | +48 607 879 121

Kancelaria Radcy Prawnego

Dominik Uniatowski

Kompleksowa obsługa prawna

Doradztwo prawne

Reprezentacja przed sądami
i organami

O Kancelarii

Radca prawny Dominik Uniatowski ukończył prawo oraz ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. W 2017 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2013 roku współpracował z uznanymi kancelariami prawnymi na terenie Trójmiasta. Swoje doświadczenie zdobywał w obsłudze dużych przedsiębiorców, w tym spółek Skarbu Państwa, oraz obsłudze małych i średnich przedsiębiorców, jak i podmiotów prowadzących rodzinne interesy. Istotne i cenne doświadczenie radca prawny Dominik Uniatowski zdobył w świadczeniu pomocy na rzecz klientów indywidualnych, przede wszystkim w zakresie prawa spadkowego, rodzinnego i nieruchomości. Radca prawny Dominik Uniatowski swoją wiedzę ze studiów prawniczych i ekonomicznych wykorzystuje w bieżącej współpracy z klientami. Wiedza ta pozwala na zrozumienie oczekiwań Klienta oraz pomaga w wyznaczeniu optymalnych rozwiązań.

Oferta 

Kancelaria Prawna 
usługi prane dla firm

Usługi prawne dla Przedsiębiorcy

 • prawo umów - negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów w transakcjach handlowych oraz pomoc prawna w ich wykonaniu,
 • prawo nieruchomości - analiza stanu prawnego nieruchomości, pomoc prawna w procesie inwestycyjno-budowlanym, ustanawianiu służebności, w  sprawach wieczystoksięgowych
 • prawo administracyjne - wsparcie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • odszkodowania - dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy oraz z czynów niedozwolonych,
 • prawo upadłościowe - pomoc prawna przy ogłoszeniu upadłości, zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela,
 •  windykacja należności - wsparcie w dochodzeniu wierzytelności, zabezpieczenie interesów wierzyciela.
Przedsiębiorcy
Obsługa prawna

Bogaty wachlarz obsługi prawnej oraz elastyczne formy współpracy

Prawnik Gdańsk

Pomoc prawna gdańsk

Usługi prawne dla Klientów indywidualnych

 • prawo rodzinne - reprezentacja klienta w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku,
 • prawo spadkowe - wsparcie prawne w przypadku spadkobrania, w tym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, zastępstwo w sprawach o zachowek, doradztwo w sprawach z zakresu prawa spadkowego
 • umowy - negocjowanie i sporządzanie umów, doradztwo prawne w zakresie ich wykonania, wskazanie optymalnych rozwiązań przy wykonywaniu umów
 • nieruchomości - wsparcie w procesie inwestycyjno-budowlanym, analiza stanu prawnego nieruchomości, pomoc w ich odzyskiwaniu, prowadzenie spraw o zasiedzenie, służebności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, 
 • upadłość konsumencka,
 • odszkodowania komunikacyjne i medyczne - doradztwo, ocena sytuacji prawnej oraz podjęcie optymalnych działań prawnych
Klienci Indywidualni
Pomoc prawna

Pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego czy karnego.

Usługi prawne dla wspólnot mieszkaniowych

Pomoc prawna gdańsk

Usługi prawne dla wspólnot mieszkaniowych
oraz spółdzielni mieszkaniowych

 • reprezentacja w kontaktach z osobami trzecimi,
 • zabezpieczenie interesów wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych przy zawieraniu umów, 
 • reprezentacja przed sądami, w tym w sprawach o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności oraz w sprawach wieczystoksięgowych, 
 • ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, 
 • prawo administracyjne, w tym pomoc prawna w procesie inwestycyjno-budowlanym, 
 • analiza stanów prawnych nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 
Wspólnoty mieszkaniowe
Obsługa prawna

Szeroka oferta usług prawnych oraz doradztwa

Zasady współpracy

W Kancelarii mamy świadomość, iż przejrzyste i czytelne zasady współpracy są podstawą zaufania Klienta. W związku z tym w trakcie 
pierwszej rozmowy Klient uzyskuje pełną informację o warunkach świadczenia pomocy i nie musi obawiać się, iż w trakcie współpracy ulegną one zmianie. Mamy świadomość, iż Klienci wymagają indywidualnego podejścia do każdej sprawy, w związku z czym wysokość oraz sposób wynagrodzenia za świadczone usługi jest zawsze ustalany między Klientem a Kancelarią.

Proponowane systemy rozliczania się z Klientem:

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy

Klient i Kancelaria umawiają się na konkretną stawkę za prowadzoną sprawę. Stawka ta jest niezmienna. Sposób wynagrodzenia jest polecany szczególnie klientom indywidualnym oraz w sprawach sądowych

System godzinowy

wynagrodzenia ustalane jest na podstawie liczby godzin poświęconych na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta oraz uprzednio uzgodnionej wysokości stawki za jedną godzinę pracy. System ten oferowany jest zarówno Klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. 

System ryczałtowy

wynagrodzenie ustalone jest pomiędzy Klientem a Kancelarią jako stała stawka za świadczenie pomocy prawnej w ramach uzgodnionego zakresy czasowego. Ten system przeznaczony jest głównie dla stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.